Open brief aan de minister-president van Wallonië

//Open brief aan de minister-president van Wallonië

Open brief aan de minister-president van Wallonië

CETA-akkoord: Wallonië moet standhouden

Meneer de minister, minister-president van Wallonië,

Het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en het Waals Parlement hebben hun afwijzing van het akkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA) bevestigd.

We zijn er trots op!

Wji moedigen jullie aan om de door het Waals Parlement en het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel geopende weg te volgen. Hoewel Canada een democratische staat met goed normen van het democratische leven en van de bescherming van burgers is, het CETA en zijn voorlopige toepassing aannemen zou fataal zijn.

Wij moedigen ook aan, met deze brief, de leden van de verenigingen van de burgermaatschappij in Vlaanderen, Brussel, maar ook elders in Europa te laten zien, luid en duidelijk te verklaren, hoe ze blij en trots zouden zijn dat hun respectieve parlementen hetzelfde zouden doen. Zo respecteren ze de stem van talloze burgers en actoren van het maatschappelijke middenveld, die de zaak bestudeerden en besloten tot de schadelijkheid en het schadelijke en fatale teken voor onze economie, voor onze openbare diensten, voor onze milieu- en sociale normen en de bescherming van de consument, maar ook voor onze democratie in onze Rechtstaten.

Fataal voor onze economie: nog geen vrijhandelsakkoord is ooit zijn beloften nagekomen. De ervaring toont integendeel dat ze de loon- en sociale ongelijkheden versterken, de gebieden veranderen, de onvolledige werkgelegenheid en de kwetsbare toestanden doen stijgen, de kleinschalige landbouw verwoesten, en zijn een gevaar voor onze klimaat. Een recente studie van de Tuftsuniversiteit toont dat met dit akkoord banen in Europa zou kunnen verdwijnen.

Zelfmoord van onze openbare diensten: het gaat echt om een overeenkomst van liberalisering, een vast en diep akkoord dat de openbare diensten in « de handelsector » zullen vallen. Onze regeringen en onze overheden zullen ook minder bevoegdheden hebben om de sociale en territoriale samenhang te verbeteren.

Zelfmoord van de sociale, milieu- en gezondheidsnormen: omdat het mechanisme voor samenwerking op regelgevinggebied voorzien zal hun val naar de bodem veroorzaken en het « voorzorgsbeginsel » is absoluut niet gegarandeerd in deze overeenkomst. De rustgevende verklaringen van de Commissie en van sommige regeringen veranderen helaas niets. Zelfs de interpretatieve verklaring op het laatste moment voorgesteld door de Commissie en de Canada heeft geen juridische waarde.

Dit akkoord zorgt voor een vermindering en de dood van democratie door de regionale en de nationale parlementen en het Europese Parlement met minder macht achter te laten. De situatie is zeer ernstig: volgens de Commissie is het “nieuwe “ arbitragesysteem een grote hervorming maar in werkelijkheid is het een verdoken arbitrage die al veel schade heeft veroorzaakt. Het brengt de veroordeeld staten om gigantische vergoedingen te betalen en dit vermindert de verwachte winsten van de bedrijven –en alles wordt besloten door “scheidsrechter” vaak betrokken met belangenconflict. We hebben het al gezegd: deze verdragen zijn geen vrije handel projecten met Canada of de VS (de handel is al heel vrij!). Het gaat om akkoorden die de macht aan multinationals geven en daardoor een soort van “kleine controle” over de beslissingen van de parlementen krijgen. Deze akkoorden geven de oligarchieën en de monopolies toestemming om privé bestuur systeem te bevorderen die met de democratisch verkozen regeringen kan concurreren.

Om al deze redenen zou het onbegrijpelijk zijn de voorlopige toepassing aan te vaarden. Ongeacht de retorische kunstgrepen die we het proberen te geven, de toepassing vóór een parlementair debat op zowel het Europese als het interne niveau van een alom omstreden tekst en ook verontrustend over de gevolgen die het op de nationale bevoegdheden zou hebben, komt niet in aanmerking en kan niet worden aanvaard door een politicus betrokken met democratie.

Het Waals Parlement verdedigt een moedig stand. Het is de weigering van de uitverkoop van democratie: dat is het standpunt dat overal in Europa, door een grote delen van het maatschappelijk middenveld wordt gedeeld. Gelieve, Mr. minister-president, alle respect voor deze positie die u in de ogen van de Europese burgers waardeert.

Mijnheer de minister, minister-president van Wallonië, Wallonië moet standhouden. Als de Europese Commissie met haar ultraliberale en bezuinigingen beleid doorgaat tegen de mening van burgers, andere Europese landen zullen de Europese Unie verlaten.

Aan de andere kant, hopen we dat andere landen uw voorbeeld zullen volgen.

Naast de egoïstische belangen van de lidstaten van de Europese Unie zijn de echte andere grafdelvers van een Europese democratische en sociale constructie de particuliere belangen van multinationals en banken, die worden ondersteund door politici aan hun orders

By | 2016-10-19T11:20:53+00:00 octobre 19th, 2016|Categories: Brouillon|

About the Author: