CETA : Belgische open brief aan de Parlementsleden

/, Mondialisation, Parlement Européen, Société Civile/CETA : Belgische open brief aan de Parlementsleden

CETA : Belgische open brief aan de Parlementsleden

Geachte Mevrouw, Geachte heer, Belgisch parlementslid van het Europees Parlement

Zoals jullie het weten, werd CETA op 30 oktober ondertekend maar een paar dagen later dan voorzien omdat het Waalse parlement er tegen was na hij zijn inhoud en zijn gevolgen daarvan aandachtig heeft geanalyseerd. Na lange onderhandelingen en besprekingen werd CETA door iedereen ondertekend maar met een paar compromis. Inderdaad de afgevaardigden van Waalse parlementsleden hebben geprobeerd dit verdrag te verbeteren, en wij horen nu dat er geen redenen meer zijn om te zorgen. Maar het lijkt als er geen nieuwe onderhandelingen van de tekst plaats hebben gevonden en dat dit verdrag is hellemaal niet veranderd[5].

Toch hebben de Waalse parlementsleden geprobeerd het algemeen belang van Europa en van de Europeanen te verdedigen. Inderdaad ze hebben getoond dat deze projecten van internationale overeenkomsten die in de schaduw werden onderhandeld kunnen niet zo maar aanvaard. Het kan zo niet zonder het kunnen veranderen. Zoals de parlementsleden van een gewest het hebben gedaan (zelfs een “microgewest” volgens Meneer Juncker), kunnen jullie ook, jullie onze gekozen vertegenwoordigers van het Europees Parlement, zorgen dat de vorderingen gemaakt door uw collega’s worden verdedigd of zelfs verbeterd voor de parlementaire goedkeuring en de uiteindelijke ondertekening van het verdrag.

  • Zo België kreeg de uitsluiting van de bepalingen van de regeling investeerders-Staten geschillen uit de voorlopige toepassing van het Verdrag. En dat ze op alle nationale ratificaties moeten wachten voordat ze geactiveerd kunnen worden. Maar toch lost het niet de vraag van de oprichting van een arbitragerechbank die alleen voordelen aan multinationales[6] geeft[i]. Hoewel Europa op lange termijn de oprichting van een van een multilaterale Hof op investeringen in vervanging van de bilaterale EU-Canada systeem heeft beloofd, moeten jullie vandaag juridische waarborgen voor deze beloften eisen. Herinneren we dat zo’n project al in de jaren 90 door de OESO werd voorgesteld maar eindelijk opgegeven.
  • Daarnaast dankzij het Waalse Parlement kreeg België garanties die het gebruik van het arbitragemechanisme van de CETA zouden moeten ontmoedigen door opportunistische entiteiten die geen reële economische activiteit in het land hebben. Toch herinnert het gezamenlijke interpretatieve instrument (IIC) alleen de betekenis van de uitdrukking ‘aanzienlijke economische activiteiten’ gebruikt in het verdrag en verwijst naar de definitie in de WTO overeenkomst over de handel in diensten. Dus voor het stemmen is het uw verantwoordelijkheid om formele waarborgen en juridisch afdingbaar te eisen dat België al zouden moeten hebben.
  • De Belgische federale regering heeft bevestigd zijn recht op het gebruik van de vrijwaringsmechanismen als voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst, maar de specifieke drempels voor de activering van deze vrijwaringsclausule zal volgend jaar worden beschreven. Zo kunt u, als Belgische leden van het Europese Parlement, de CETA niet aannemen zonder een precieze en bindende tekst waarin alle voorwaarden van deze drempels zijn te vinden.
  • Bovendien kunnen risico’s van sociale en ecologische dumpingpraktijken ontstaan van de Canadese bedrijven die op de Europese markt (waarop de België had geuit)willen aankomen. Deze risico’s werden in de nieuwe tekst van het CETA-verdrag niet duidelijker gemaakt. Dus CETA heeft geen mechanisme dat de respect van de sociale en ecologische rechten van de Europese Lidstaten verzekert. Hoe kunnen we het ontwerpen?
  • Eindelijk wat het bijzondere belang van België over de beschermde geografische aanduidingen betreft, heeft België zich beklaagd op het feit dat zijn eigen beschermde geografische aanduidingen in CETA niet in aanmerking werden genomen. Omdat het nieuwe overeenkomst daarover niets meer voorziet[7] en dat er geen beschermde geografische aanduidingen voor België zijn, hoe kunnen jullie zo’n overeenkomst aanvaarden?

 

Last but not least : België heeft  de wettelijkheid van de CETA en het wetmatigheid met de Europese verdragen met betrekking tot de investor-State geschillenbeslechtingsmechanisme  voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gebracht. Iedereen heeft al dit probleem voor een lange tijd besproken. Maar het is dankzij het Waalse Parlement en zijn leden dat de Belgische regering de moed had om het te doen. Jullie niet! Behalve Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Bart Staes, Kathleen Vanbrempt, Maria Arena, Hugues Bayet, Philippe Lamberts, Claude Rolin en Marc Tarabella. 258 Parlementsleden hebben “ja” gestemd en 419 “nee”. De beslissing van het Hof is verwacht en heel belangrijk want het zou de toekomst van het verdrag kunnen beïnvloeden. Toch zullen de procedures van inwerkingtreding en van voorlopige toepassing van deze maatregelen tijdens het vonnis niet opgeschort. Willen jullie echt een verdrag aannemen dat misschien illegaal zal zijn?

In een breder kader bestaan er nog een paar schaduwen. Inderdaad werden vragen aan de ministers gesteld maar hun antwoorden waren niet duidelijk[8]. Daarom willen we jullie van deze problemen op de hoogte brengen dat jullie onze bezorgdheden mogen leren kennen.

  • We hebben opgemerkt dat nergens in het verdrag de mogelijkheid van toepassing van het voorzorgsbeginsel van de Europese Unie was vermeld. Maar het is niet denkbaar om naar beneden te gaan wat de Europese normen betreft om op het niveau van de Amerikaanse normen te zijn. Het gaat om bestaande milieu-,  hygiënische en sociale normen. Zou het niet nuttig zijn om het principe in het verdrag te bevestigen?
  • Is het niet nodig om de vrijheid van de Europese Unie voor de liberalisering te garanderen maar ook om sommige sectoren van economische bedrijvigheid te allen tijde te kunnen (her) nationaliseren als het om fundamentele kwesties gaat?
  • Na de ratificatie van de COP21 werd het duidelijk dat, wanneer een staat maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van de COP21 neemt, hij zou niet verschuldigd compensatie aan beleggers voor potentiële commerciële verliezen. Dus kan CETA nog dergelijke compensaties opleggen die tegen de beginselen van de COP21 kan gaan ?
  • Ieder land houdt zijn openbaar gezag over de regulering van de banksector. Zo in België is de financiële diensten en markten autoriteit bevoegd om de bescherming van de consument en de integriteit van de markten te bevorderen. Moet een land als België hiervoor een internationaal verdrag goedkeuren dat zijn vrijheid voor het regelen van bancaire zou beperken?

Wij zijn ervan overtuigd dat alles te snel werd gespeeld om een echte inhoudelijke wijziging in dit Verdrag te kunnen aanbrengen. Daarom vragen we jullie de ceta niet te ondertekenen dat we allemaal samen erover kunnen nadenken om echte wijzigingen uit te voeren in de naam van democratie.

Het Europees Parlement vooral maar ook de nationale parlementen, als organen van directe burger vertegenwoordiging, hebben vandaag een belangrijke rol te spelen in de uitwerking van een dergelijke democratisch debat over de waarden en doelstellingen van de Europese Unie, waardoor ze weer kan mobiliseren.

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, we moedigen jullie aan, onze verkozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement, naar uw collega’s van nationale zelfs regionale parlementen te luisteren wanneer ze een opschorting van de onderhandelingen voorstellen zodat sterkte democratische beperkingen over de voorwaarden van de toepassing van deze verdragen.

[1]L’AITEC et le CNCD ont tous deux publié un article expliquant que ce « Nouveau CETA » amène certes quelques petits changements  mais sont minimum car rien n’a bougé sur le fond.

Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/
CNCD 11.11.11, « Autopsie à chaud de l’accord sur le CETA », http://www.cncd.be/Autopsie-a-chaud-de-l-accord-sur

[2] Ayant ainsi des droits accordés de manière subjective, dont la seule interprétation relève des arbitres ne répondant pas aux critères d’impartialité et d’indépendance minimaux

[3]Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/

[4] L’Association Wecitizens est un observatoire de la gestion publique et institut d’éducation citoyenne. Dans sa campagne sur les traités commerciaux internationaux, des citoyens ont envoyés environ 12000 mails sur des questions prioritaires à des politiciens belges de tous les niveaux. http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4&view_explanation=1

[5] AITEC en CNCD hebben allebei een artikel gepubliceerd die leg uit dat dit « nieuwe CETA » maar kleine veranderingen brengt maar eindelijk niets veranderde. Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/
CNCD 11.11.11, « Autopsie à chaud de l’accord sur le CETA », http://www.cncd.be/Autopsie-a-chaud-de-l-accord-sur

[6] Rechten op een subjectieve manier verleend met de enige interpretatie van de scheidsrechters beantwoord niet op de minimumcriteria van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

[7] Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/

[8]  De Wecitizens vereniging is een observatorium voor Overheidsmanagement en Instituut voor politieke vorming. In zijn campagne op de internationale handelsverdragen hebben de burgers ongeveer 12000 e-mails naar Belgische politici verstuurd over belangrijke vragen.http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4&view_explanation=1

[9] Both the AITEC and the CNCD have published an article explaining that this “New CETA ” brings some small changes but are minimal because nothing has moved on the substance.

Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/
CNCD 11.11.11, « Autopsie à chaud de l’accord sur le CETA », http://www.cncd.be/Autopsie-a-chaud-de-l-accord-sur

[10] Having thus granted rights in a subjective manner, the only interpretation of which lies with the arbitrators who do not satisfy the minimum impartiality and independance criteria.

[11] The Wecitizens Association is an observatory of public management and citizen education institute. In its campaign on international trade treaties, citizens sent about 12,000 mails on priority issues to Belgian politicians at all levels.

http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4&view_explanation=1

By | 2016-11-25T15:24:07+00:00 novembre 24th, 2016|Categories: Libertes-et-droits, Mondialisation, Parlement Européen, Société Civile|

About the Author: